1. گارانتی اصلی اولنز تنها روی محصولاتی ارائه می‌شود که در صفحه محصول گزینه "یک سال گارانتی اصلی اولنز" قید شده باشد.

2. استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه فروخته‌شده یا شماره سریال جعبه مطابقت ندارد، شامل گارانتی نمی باشد.

3. ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن (منبع برق، کابل، حافظه) و قطعات جانبی و لوازم مصرفی و تنظیم یا نصب و راه‌اندازی نمی گردد.

4. استفاده از این سرویس تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود به همراه فاکتور خرید با مهر اولنز، به شرکت اولنز بازگردانده شود.

5. ارسال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن به عهده خریدار است.

6. ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از ضربه خوردگی، خط و خش روی بدنه و لنز دوربین، نفود مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا ولتاژ القایی، صدمات حین حمل، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری، نصب اپلیکیشن و فریمور غیر رسمی، آپدیت غیر اصولی فریمور، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز و یا بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه نمی‌گردد.

7. چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه نو تعویض می گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد، کالای مشابه تحویل و در صورت لزوم مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد.

8. در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیت های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت.

9. تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در این ضمانتنامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.

10. خریدار با سفارش و دریافت محصولات شامل ضمانت، شرایط گارانتی آن را پذیرفته است.

11. قبل از استفاده از سرویس ضمانت، برای تایید شرایط و هماهنگی جهت ارسال، می‌باید با بخش خدمات پس از فروش اولنز از طریق ایمیل info@olenz.ir یا شماره ۰۲۱۴۴۲۸۸۵۹۴ تماس حاصل گردد.