سفارشات استان تهران

در صورتی که در ساعات اداری ثبت شوند، همان روز و حداکثر ظرف مدت ۳ ساعت تحویل می‌شوند.

در صورتی که در ساعات غیر اداری ثبت شوند، روز بعد در نوبت ظهر ارسال می‌شوند.


سفارشات مراکز استان‌ها

معمولا بین ۱ تا ۲ روز کاری بعد، تحویل می‌شود.

سفارشاتی که قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند، در همان روز ارسال می‌شوند.


سفارشات شهرستان‌ها

معمولا بین ۱ تا ۳ روز کاری بعد، تحویل می‌شود.

سفارشاتی که قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند، در همان روز ارسال می‌شوند.


همچنین همکاران واحد فروش اولنز قبل از ارسال مرسوله، جهت هماهنگی برای ساعت تحویل با شما تماس می‌گیرند.


نحوه ارسال کالا »

هزینه ارسال »

نحوه پرداخت »

شرایط بازگشت محصول »


سوال دیگری دارید؟

با ما در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنیم.